O firmie

 

Korporacja Finansowo-Kapitałowa świadczy usługi pośrednictwa finansowego na polskim rynku nieprzerwalnie od czerwca 2003 roku. KFK to spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 0,5 mln zł, który jest w 100% w polskich i prywantych rękach - wśród zaufanych inwestorów wspierających biznes. Jesteśmy firmą wielopokoleniową, z chrześcijańskimi wartościami, nastawioną przede wszyskim na dłogofalową, etyczną i uczciwą współpracę, zarówno z naszymi Klientami jak i Partnerami biznesowymi. Nasza kadra zarządzająca i menedżerska posiada ponad 25-letnie doświadczenie w finansach, a pomogliśy już kilkunastu tysiącon Klientów. Z KFK współpracują znakomici finansiści, trenerzy biznesu oraz ludzie sukcesu, którzy zarażają entuzjazmem i dzielą się zdobywaną przez lata wiedzą.

 

Bezpieczeństwo

Firma posiada zezwolenie na prowadzenie działalności finansowej - licencję Komisji Nadzoru Finansowego o nr 11123686/A. KNF sprawuje w Polsce nadzór nad bankami i instytucjami finansowymi w celu zagwarantowania Klientom jak najwyższego poziomu usług i bezpieczeństwa.

Wszelkie informacje na temat firmy są ogólnie dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można je sprawdzić wchodząc na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i podając nasz nr KRS. 

Ponadto każdego roku kondycję spółki sprawdza niezależny audytor.

 

Nasze oddziały

KFK Warszawa
ul. Szulborska 3/5 lok. 330
01-104 Warszawa

KFK Poznań
ul. Jasielska 14E/2
60-476 Poznań

KFK Mielec
ul. Obrońców Pokoju 20
39-300 Mielec

Dane rejestrowe Spółki

 

Korporacja Finansowo-Kapitałowa Spółka Akcyjna

ul. Szulborska 3/5 lok. 330

01-104 Warszawa


wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rajestru Sądowego, pod nr KRS: 0000166109


NIP: 527-24-04-961

REGON: 015491041


kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN opłacony w całości

rozpoczęcie działalności: czerwiec 2003 r.


Zarząd:

Prezes Zarządu - Andrzej Bizon

Wiceprezes Zarządu - Marcin Bizon